ทราบหรือไม่ การเริ่มเรียนภาษาจีน หรือภาษาที่สองจึงสำคัญต่อเด็กวัย 3-8 ปี

Why Is It Important For Your Child to Learn Mandarin?

คุณทราบหรือไม่ว่าภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีคนใช้มาเป็นอันดับสองของโลก วิกิเพเดียได้ระบุไว้ว่ามีผู้ใช้ภาษาจีน 921.2 ล้านคน โดยภาษาจีนกลางเป็นภาษาแรกของพวกเขา นั่นหมายความว่าประเทศจีน เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรสูงมากติดอันดับของโลก จึงทำให้มีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่ถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองไทย นี่คือ 5 เหตุผลที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ควรสนันสนุนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางเรียนเป็นภาษาที่สองตั้งแต่เยาว์วัย สำคัญต่อเด็กวัย 3-8 ปี

1) เปิดโอกาสในชีวิตได้มากมาย

ปัจจุบันคนไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และมีผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ การใช้ภาษาอังกฤษ จึงเปรียบเสมือนเป็นภาษาพื้นฐานในบริษัทต่างชาติ แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย  หากมองในด้านตลาดงาน จะพบว่าปัจจุบันยังมีคนที่มีรู้ภาษาจีนกลางในระดับใช้งานได้ในจำนวนไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ จึงมีตลาดงานที่รองรับกับผู้ที่ใช้ภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถทำอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปลกภาษาจีนได้อีกด้วย 

ในช่วงเยาว์วัยถือเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมและสร้างพัฒนาการทางภาษาได้เป็นอย่างดี  เด็กๆ จะเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เมื่อคุณเริ่มต้นส่งเสริมการเรียนภาษาจีนตั้งแต่เยาว์วัยจะให้พวกเขามีความคุ้นเคยต่อการออกเสียง (Phonetics)  รวมถึงความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา อันเกิดมาจากการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผ่านการฝึกทักษะด้านภาษาจีนมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 

หากคุณต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่ประเทศจีน หรือมีเครือข่าย (Connection) ที่เอื้อต่อการการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในในอนาคต หากบุตรหลานได้เรียนรู้ภาษาจีน จะทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ ปรับตัวได้รวดเร็ว เรียนภาษาจีนกลางในระดับขั้นที่สื่อสารได้ จะทำให้บุตรหลานของคุณโดดเด่นกว่าใคร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในประเทศจีน โอกาสทางอาชีพ และโอกาสทางธุรกิจได้อีกมากมาย

2) สร้างมิตรภาพและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น

จากการที่ประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมากติดอันดับต้น ๆ ของโลก เราจะพบได้ว่าชาวจีนได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่างๆ และมีการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในระหว่างชาวจีนด้วยกันไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไปประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  หากสามารถใช้ภาษาจีนได้ในระดับที่คล่องแคล่ว จะยิ่งทำให้เป็นคนที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ ได้เรียนรู้ ทำความรู้จัก เข้าสังคมกับคนที่มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักได้ง่ายยิ่งขึ้น

3) ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและใช้ภาษาเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ภาษาจีนมีความพิเศษ เฉพาะตัว จึงมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียง คำศัพท์ สำเนียง หรือแม้แต่ตัวอักษรจีนที่มีวิธีการเขียนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภาษา การเรียนรู้ภาษาจีนเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร การจดจำ การรับรู้ทางสมอง ซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนจนสามารถอยู่ในระดับสื่อสารเบื้องต้นได้ ด้วยเหตุนี้ หากบุตรหลานมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ภาษาจีน นั่นหมายถึงว่า บุตรหลานของท่านจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ในโรงเรียนที่มีความท้าทายยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

4) เรียนรู้ความแตกต่างและความหลากหลายบนโลกใบนี้

ในโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ชัดว่าเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ คือ ศิลปะ ความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่าง แต่เราสามารถเรียนรู้และเชื่อมต่อได้ผ่านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เป็น  ด้วยเหตุนี้ หากมีการรับสื่อ ข่าวสารต่างๆ ย่อมทำให้รับชมภาพยนต์จีนได้อย่างมีอรรถรส ฟังเพลงจีนได้อย่างเข้าใจ เรียนรู้ศิลปะประจำชาติ หรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จึงเป็นการค้นพบโลกใบใหม่ที่สร้างความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ ความท้าทายที่มีความต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีล่ามแปลภาษาให้แต่อย่างใด 

เมื่อมีการเรียนรู้ ย่อมทำให้เติบโตอย่างแน่นอน

5) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุก

เนื่องจากในวัยเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้ง่าย จึงมองเห็นสิ่งแปลกใหม่เป็นเรื่องสนุก และเป็นสีสันในชีวิต เด็กๆ จึงรู้สึกสนุก มีความสุขกับกิจกรรมแปลคำศัพท์ บัตรคำศัพท์ ป้ายคำศัพท์ติดตามสถานที่ วัตถุต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ เกิดการจดจำ และเชื่อมโยงได้ดีขึ้น  เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อสามารถจดจำคำศัพท์ และพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ด้วยตนเอง และถ้าหากได้รับคำชม ยกย่องถึงความพยายาม ความตั้งใจ ความสามารถของพวกเขา ก็จะยิ่งเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องสนุกและสร้างความท้าทาย  

สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางอาชีพ สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากใครหลายๆ คน

 


Galaxy Kids เรามุ่งมั่นว่าเราจะช่วยให้ลูกของคุณ ได้ฝึกพูดภาษาจีนกับเจ้าของภาษาผ่านทางแอปพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด

ใช้ง่าย สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสื่อการสอนล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยี AI นำมาใช้ฝึกบทสนทนาในชีวิตประจำวัน แถมยังได้สนุกไปกับตัวการ์ตูนอะนิเมชั่น เมื่อลองฝึกพูดคุยกับ Galaxy Kids App อย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ใน 90 วัน

เริ่มทดลองเรียนได้ทันที ฟรี! เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น คลิก Apple Store และ Google Play

Related Posts

เสริมสร้างพัฒนาการภาษาจีน-cover

เสริมสร้างพัฒนาการภาษาจีนด้วยกิจกรรมสนุกๆ จากสิ่งรอบตัว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

ภาษาจีนในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวิชาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังหาวิธีเสริมสร้างพัฒนาการภาษาจีนให้กับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานและทำให้พวกเขาอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น