เรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนในขณะที่มีความสนุกสนาน

ดูทักษะการพูดภาษาจีนของบุตรหลานของคุณพัฒนาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างของเรา เรียนภาษาจีนโดยการพูด
Post
Post is now empty.

เอกสารประกอบการเรียน

เราได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนที่ทั้งสนุกและเข้าใจง่าย นอกจากการเรียนภาษาจีนผ่านการเล่าเรื่องหรือเพลงแล้ว เอกสารการเรียนก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาการอ่าน คำศัพท์ และประโยคที่น้องๆได้เรียนรู้ ในบทเรียนนี้ เรามีเอกสารประกอบการเรียนหลากหลายประเภท เพื่อเรียนรู้คำศัพท์และฝึกทักษะการเขียน นี่ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ปกครองที่จะได้ใช้เวลากับลูก ๆ ในขณะที่ระบายสีและการเขียน

การเรียนภาษาจีนของลูกคุณจะสนุกยิ่งขึ้น หากพวกเขาได้ฟังบทสนทนาและฝึกพูดใน Galaxy Kids ในบทเรียน เพื่อนอัจฉริยะ เกี่ยวกับประโยคในชีวิตประจำวัน
Start Free Trial - Galaxy Kids

เรียนพูดภาษาจีนใน 90 วัน

สนุกสนานไปกับ Galaxy Kids Chinese รับสิทธิ์เรียนฟรีก่อนใคร
Galaxy Academy Googleplay
Chinese Galaxy Kids Chinese Learning App