เรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนอย่างสนุกสนาน

เฝ้าดูลูกๆ พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนผ่านโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

Actions

Run 跑 pǎo
Sit 坐 zuò
Stand 站 zhàn
Walk 走 zǒu
Dig 挖 wā
Look 看 kàn
Dance 跳舞 tiào wǔ
Eat 吃 chī
Play 玩 wán

Clothes

Hat 帽子 mào zi
T-shirt T恤 T xù
Shoes 鞋 xié
Shorts 短裤 duǎn kù
Pants 裤子 kù zi
Dress 裙子 qún zi
Skirt 短裙 duǎn qún
Sandals 凉鞋 liáng xié
Belt 腰带 yāo dài

Face & Body

Head 头 tóu
Eyes 眼睛 yǎnjīng
Nose 鼻子 bízi
Mouth 嘴 zuǐ
Ears 耳朵 ěrduǒ
Face 脸 liǎn
Arms 手臂 shǒubì
Legs 腿 tuǐ
Stomach 胃 wèi
Feet 脚 jiǎo
Fingers 手指 shǒuzhǐ
Toes 脚趾 jiǎozhǐ
Black hair 黑发 hēi fǎ
Blonde hair 金发 jīn fǎ
Red hair 红发 hóng fā
Brown hair 棕色发 zōngsè fǎ
Brown eyes 棕色眼睛 zōngsè yǎnjīng
Blue eyes 蓝眼睛 lán yǎnjīng
Hazel eyes 淡褐色眼睛 dàn hésè yǎnjīng
Black eyes 黑眼睛 hēi yǎnjīng
Tall 高 gāo
Short 短 duǎn
Thin 瘦 shòu
Fat 胖 pàng

Family

Mom 妈妈 māmā
Dad 爸爸 bàba
Sister 姐姐 jiějiě
Brother 哥哥 gēgē / 弟弟 dìdì
Grandma 奶奶 nǎinai
Grandpa 爷爷 yéyé
Cousin 表哥 biǎo gē / 表姐 biǎo jiě
Aunt 阿姨 āyí
Uncle 叔叔 shūshu

Feelings

Happy 高兴 gāoxìng
Sad 难过 nánguò
Angry 生气 shēngqì
Hungry 饿 è
Excited 兴奋 xīngfèn
Bored 无聊 wúliáo
Tired 累 lèi
Sick 生病 shēngbìng

Hobbies

Soccer 足球 zúqiú
Basketball 篮球 lánqiú
Running 跑步 pǎobù
Swimming 游泳 yóuyǒng
Reading 读 dú
Video games 电子游戏 diànzǐ yóuxì

At Home

Bed 床 chuáng
Fan 扇子 shànzi
Jar 罐 guàn
Gate 门 mén
Lock 锁 suǒ
Key 钥匙 yàoshi
Bedroom 卧室 wòshì
Living room 客厅 kètīng
Kitchen 厨房 chúfáng
Bathroom 浴室 yùshì
Sink 水槽 shuǐcáo
Fridge 冰箱 bīngxiāng
Table 桌子 zhuōzi
Chair 椅子 yǐzi
Desk 书桌 shūzhuō
TV 电视 diànshì
Armchair 扶手椅 fúshǒu yǐ

Me

Birthday 生日 shēngrì
Me 我 wǒ

Toys

Ball 球 qiú
Kite 风筝 fēngzhēng
Robot 机器人 jīqìrén
Doll 娃娃 wáwá
Spaceship 航天器 hángtiān qì
Yoyo 悠悠球 yōuyōu qiú
Teddy bear 熊 xióng
Train 火车 huǒchē
Car 车 chē

พจนานุกรม

พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนรึยัง?! เพียงแตะที่แต่ละคำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียงและฝึกออกเสียงคำนั้นๆ

บทเรียนพจนานุกรมของ Galaxy Kids รวบรวมคำศัพท์เพิ่มเติมในระหว่างบทเรียนประจำวัน เด็ก ๆ สามารถเลือกดูในแต่ละหัวข้อ เช่น ทั้งหมดเกี่ยวกับฉัน, สัตว์, ชีวิตในเมือง, อาหาร, คณิตศาสตร์, โรงเรียน และวิทยาศาสตร์ จากนั้นคุณสามารถเริ่มเรียนภาษาจีนโดยการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อและคำศัพท์ในพจนานุกรม

นอกจากนั้นคุณยังสามารถไปที่บทเรียนหนังสือนิทานที่จะช่วยพัฒนาจากสิ่งที่ลูกของคุณได้เรียนรู้มา
Start Free Trial - Galaxy Kids

เรียนพูดภาษาจีนใน 90 วัน

สนุกสนานไปกับ Galaxy Kids Chinese รับสิทธิ์เรียนฟรีก่อนใคร

Galaxy Kids Logo
ติดต่อเรา
(66) 2 185 3176
(66) 97 158 9198
สำนักงานใหญ่
ประเทศสิงคโปร์
30 Cecil Street # 21-08
Prudential Tower Singapore 049712
ประเทศไทย
1213/326 ทาวน์อินทาวน์ ซอย 21 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
join us
สนใจเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาการเรียนรู้ในเด็ก เครื่องมือช่วยสอนอื่น ๆ อีกมากมายจากเรา
© Robot Galaxy Kids International Co., Ltd.