เหตุใด Galaxy Kids จึงเป็นแอพที่ส่งเสริมการเรียนจีนที่ดีที่สุด

นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Galaxy Kids และที่มาของเรา

Galaxy Kids คืออะไร?

Galaxy Kids มีความเป็นมาอย่างไร?

Galaxy Kids ให้ประโยชน์อย่างไร?

เราจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ทำให้คุณรู้ว่า Galaxy Kids ไม่ใช่แอพธรรมดาทั่วไป

แต่เราจะบอกเล่าให้คุณรู้ว่า 

 

“ทำไม คุณจึงสนใจกับแอพลิเคชั่น Galaxy Kids”

นี่คือเรื่องราวของเรา

ในระยะแรก ผู้ก่อตั้ง Galaxy Kids มองเห็นอุปสรรค ความยากลำบากในการเรียนภาษาจีนในอนาคต 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้ก่อตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาจีน และใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม เมื่อถึงเวลานั้น จะต้องใช้ความเพียรพยายามในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทุ่มเท และอดทนเพื่อที่ให้การเรียนรู้ภาษาจีนนั้นประสบความสำเร็จและนำไปต่อยอดจนเกิดโอกาสทางการค้าในอนาคตได้

จากความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี  ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ A.I  จึงได้ตัดสินใจนำนำเข้าและจำหน่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ ด้วยภาษาจีนได้

Why at Galaxy Kids, we focus on learning to speak Chinese first

ทำไมที่ Galaxy Kids เราจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะการพูดภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญในลำดับแรกๆ

Galaxy Kids ให้ประโยชน์อย่างไร?

ด้วยอุปสรรคบางประการจากเทคโนโลยีที่มีราคาสูง และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงได้ หรือจับจ่ายเพื่อการครอบครอง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความต้องการลดปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษาจีน โดยมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับทักษะการสื่อสารด้วยภาษาจีนก่อให้เกิดผลลัพธ์  เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการใช้งานอีกด้วย

สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของ CEO ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา Galaxy Kids นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนที่ดีที่สุด เหมาะสมกับเยาวชนในวัน 3- 7 ปี ด้วยบทเรียน เกมส์ และเพลง จำนวนมากกว่า 2,000 รายการ ที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา การออกเสียง ตามพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีพลังในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ทำไมที่ Galaxy Kids เราเน้นเรียนพูดภาษาจีนก่อน

จากงานวิจัยเกี่ยวกับเด็ก การเรียนรู้ทางภาษาที่ดีที่สุดสำหรับในวัยเด็ก คือ ช่วงอายุระหว่าง 0-10 ปี 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองกำลังจดจำและมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนแป้งโดว์ทำขนมปัง ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย สมองของเด็กในช่วงอายุน้อยๆ จึงมีพลัง พร้อมที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ ได้มากกว่าสมองของผู้ใหญ่ประมาณ 21 เท่า

ทำไมเราใช้หลักสูตรเรียนภาษาจีนที่เน้นการพูดผ่าน Galaxy Kids ?

Galaxy Kids ได้รับการออกแบบ คิดค้น พัฒนามาเป็นอย่างนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสมอง นำองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาการเด็ก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานความรู้ในการสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเด็กๆ ในช่วงวัย 3-7 ปี  โดยใช้การเล่าเรื่องและการ์ตูนอะนิเมชั่นสากลที่เป็นที่นิยมในระดับโลกสร้างการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

Why at Galaxy Kids, we focus on learning to speak Chinese first

เพราะเหตุใด Galaxy Kids จึงให้ความสำคัญและเน้นทักษะการพูด

เราจะเห็นได้ว่าทารกแรกเกิดจะเรียนรู้การสื่อสารจากภาษากาย แววตา น้ำเสียง และการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับแม่ ทั้งที่ทารกไม่เคยมีการเรียนรู้ทางด้านภาษา แต่มันเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการซึมซับจากการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ  

ด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักดีว่า ผู้เรียน EFL หลายคน สามารถเขียนและอ่านภาษาจีนได้ดี แต่ขาดความมั่นใจในการพูดออกเสียง

 

Galaxy Kids: แอพเรียนภาษาจีนที่ดีที่สุด

ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง และจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษา กระบวนการทางสมอง กระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เราจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ทักษะทางการสื่อสารด้านการพูด โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) สร้างคู่สนทนา พร้อมที่จะพูดคุย โต้ตอบ และปรับปรุงทักษะการพูดภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้เรียนสามารถสนทนา โต้ตอบ กับคู่สนทนาได้อย่างไม่ขัดเขิน รู้สึกสนุก ปราศจากความกังวล มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถพูดคุย ออกเสียง ฝึกฝนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

นั่นคือ เหตุผล
ว่าเพราะเหตุใด Galaxy Kids จึงมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาจีนและสร้างนวัตกรรมที่ช่วยฝึกฝนทักษะการพูด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน


Galaxy Kids  มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีนโดยเจ้าของภาษาผ่านแอพลิเคชั่น หรือ Live Class!

ใช้ง่าย สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสื่อการสอนล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยี AI นำมาใช้ฝึกบทสนทนาในชีวิตประจำวัน แถมยังได้สนุกไปกับตัวการ์ตูนอะนิเมชั่น เมื่อลองฝึกพูดคุยกับ Galaxy Kids App อย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ใน 90 วัน

เริ่มทดลองเรียนได้ทันที ฟรี! เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คลิก Apple Store และ Google Play

Related Posts

เคล็ดลับสอนเด็กนานาชาติให้พูดอังกฤษคล่อง

Johanna Moors, M. Ed คุณครูที่ปรึกษาของกาแลคซี่ อะคาเดมี่ ผู้มีประสบการณ์สอนเด็กสองภาษามากกว่า 10 ปี เผยเคล็ดลับในการสอนเด็กสองภาษา โดยเฉพาะในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้ผู้ปกครองนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน