เหตุใด Galaxy Kids จึงเป็นแอพที่ส่งเสริมการเรียนจีนที่ดีที่สุด

นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Galaxy Kids และที่มาของเรา

Galaxy Kids คืออะไร?

Galaxy Kids มีความเป็นมาอย่างไร?

Galaxy Kids ให้ประโยชน์อย่างไร?

เราจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ทำให้คุณรู้ว่า Galaxy Kids ไม่ใช่แอพธรรมดาทั่วไป

แต่เราจะบอกเล่าให้คุณรู้ว่า 

 

“ทำไม คุณจึงสนใจกับแอพลิเคชั่น Galaxy Kids”

นี่คือเรื่องราวของเรา

ในระยะแรก ผู้ก่อตั้ง Galaxy Kids มองเห็นอุปสรรค ความยากลำบากในการเรียนภาษาจีนในอนาคต 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้ก่อตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาจีน และใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม เมื่อถึงเวลานั้น จะต้องใช้ความเพียรพยายามในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทุ่มเท และอดทนเพื่อที่ให้การเรียนรู้ภาษาจีนนั้นประสบความสำเร็จและนำไปต่อยอดจนเกิดโอกาสทางการค้าในอนาคตได้

จากความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี  ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ A.I  จึงได้ตัดสินใจนำนำเข้าและจำหน่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ ด้วยภาษาจีนได้

Why at Galaxy Kids, we focus on learning to speak Chinese first

ทำไมที่ Galaxy Kids เราจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะการพูดภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญในลำดับแรกๆ

Galaxy Kids ให้ประโยชน์อย่างไร?

ด้วยอุปสรรคบางประการจากเทคโนโลยีที่มีราคาสูง และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงได้ หรือจับจ่ายเพื่อการครอบครอง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความต้องการลดปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษาจีน โดยมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับทักษะการสื่อสารด้วยภาษาจีนก่อให้เกิดผลลัพธ์  เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการใช้งานอีกด้วย

สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของ CEO ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา Galaxy Kids นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนที่ดีที่สุด เหมาะสมกับเยาวชนในวัน 3- 7 ปี ด้วยบทเรียน เกมส์ และเพลง จำนวนมากกว่า 2,000 รายการ ที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา การออกเสียง ตามพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีพลังในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ทำไมที่ Galaxy Kids เราเน้นเรียนพูดภาษาจีนก่อน

จากงานวิจัยเกี่ยวกับเด็ก การเรียนรู้ทางภาษาที่ดีที่สุดสำหรับในวัยเด็ก คือ ช่วงอายุระหว่าง 0-10 ปี 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองกำลังจดจำและมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนแป้งโดว์ทำขนมปัง ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย สมองของเด็กในช่วงอายุน้อยๆ จึงมีพลัง พร้อมที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ ได้มากกว่าสมองของผู้ใหญ่ประมาณ 21 เท่า

ทำไมเราใช้หลักสูตรเรียนภาษาจีนที่เน้นการพูดผ่าน Galaxy Kids ?

Galaxy Kids ได้รับการออกแบบ คิดค้น พัฒนามาเป็นอย่างนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสมอง นำองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาการเด็ก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานความรู้ในการสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเด็กๆ ในช่วงวัย 3-7 ปี  โดยใช้การเล่าเรื่องและการ์ตูนอะนิเมชั่นสากลที่เป็นที่นิยมในระดับโลกสร้างการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

Why at Galaxy Kids, we focus on learning to speak Chinese first

เพราะเหตุใด Galaxy Kids จึงให้ความสำคัญและเน้นทักษะการพูด

เราจะเห็นได้ว่าทารกแรกเกิดจะเรียนรู้การสื่อสารจากภาษากาย แววตา น้ำเสียง และการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับแม่ ทั้งที่ทารกไม่เคยมีการเรียนรู้ทางด้านภาษา แต่มันเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการซึมซับจากการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ  

ด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักดีว่า ผู้เรียน EFL หลายคน สามารถเขียนและอ่านภาษาจีนได้ดี แต่ขาดความมั่นใจในการพูดออกเสียง

 

Galaxy Kids: แอพเรียนภาษาจีนที่ดีที่สุด

ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง และจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษา กระบวนการทางสมอง กระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เราจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ทักษะทางการสื่อสารด้านการพูด โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) สร้างคู่สนทนา พร้อมที่จะพูดคุย โต้ตอบ และปรับปรุงทักษะการพูดภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้เรียนสามารถสนทนา โต้ตอบ กับคู่สนทนาได้อย่างไม่ขัดเขิน รู้สึกสนุก ปราศจากความกังวล มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถพูดคุย ออกเสียง ฝึกฝนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

นั่นคือ เหตุผล
ว่าเพราะเหตุใด Galaxy Kids จึงมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาจีนและสร้างนวัตกรรมที่ช่วยฝึกฝนทักษะการพูด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน


Galaxy Kids  มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีนโดยเจ้าของภาษาผ่านแอพลิเคชั่น หรือ Live Class!

ใช้ง่าย สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสื่อการสอนล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยี AI นำมาใช้ฝึกบทสนทนาในชีวิตประจำวัน แถมยังได้สนุกไปกับตัวการ์ตูนอะนิเมชั่น เมื่อลองฝึกพูดคุยกับ Galaxy Kids App อย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ใน 90 วัน

เริ่มทดลองเรียนได้ทันที ฟรี! เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คลิก Apple Store และ Google Play

Related Posts