เรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนในขณะที่มีความสนุกสนาน

ดูทักษะการพูดภาษาจีนของบุตรหลานของคุณพัฒนาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างของเรา เรียนภาษาจีนโดยการพูด

การบอกเส้นทาง

Left ขวา zuǒ
Right ซ้าย yòu
Up ขึ้น shàng
Down ลง xià
North ทิศเหนือ běi
South ทิศใต้ nán
East ทิศตะวันออก dōng
West ทิศตะวันตก xī
Across ข้าม chuānguò
Next to ถัดจาก gébì
Behind ด้านหลัง hòumiàn
In front ด้านหน้า qiánmiàn

อาชีพ

Police Officer ตำรวจ jǐngchá
Firefighter นักดับเพลิง xiāofáng yuán
Store Clerk เสมียนร้านค้า diànyuán
Doctor หมอ yīshēng
Nurse พยาบาล hùshì
Chef พ่อครัว chúshī

เพื่อนบ้านของฉัน

Neighborhood เพื่อนบ้าน línlǐ
Street ถนน jiēdào
Traffic Light สัญญาณไฟจราจร hónglǜdēng
Crosswalk ทางม้าลาย rénxínghéngdào
Sidewalk ทางเท้า rénxíngdào
Buildings อาคาร jiànzhú wù
Apartment อพาร์เมนต์ gōngyù
House บ้าน fángzi

สถานที่ในเมือง

Store ร้านค้า diànpù
Market ตลาด shìchǎng
Supermarket ซุปเปอร์มาร์เก็ต chāojí shìchǎng
Bus Stop ป้ายรถประจำทาง gōngjiāo chē zhàn
School โรงเรียน xuéxiào
Pharmacy ร้านขายยา yàodiàn
Fire Station สถานีดับเพลิง xiāofáng jú
Police Station สถานีตำรวจ jǐngchá jú
Library ห้องสมุด túshū guǎn
Museum พิพิธภัณฑ์ bówùguǎn
Park สวนสาธารณะ gōngyuán
Movie theater โรงภาพยนตร์ diànyǐngyuàn
Mall ห้างสรรพสินค้า shāngchǎng

การเดินทาง

Car รถยนต์ chē
Taxi แท๊กซี่ chūzū chē
Bus รถประจำทาง gōnggòng qìchē
Bicycle รถจักรยาน zìxíngchē
Train รถไฟ huǒchē
Airplane เครื่องบิน fēijī
Motorcycle รถจักรยานยนต์ mótuō chē
Scooter สกู๊ตเตอร์ xiǎoxíng mótuō chē 

การท่องเที่ยว

Airport สนามบิน fēijī chǎng
Suitcase กระเป๋าเดินทาง shǒutí xiāng
Pack กระเป๋าเป้ shōushí
Tickets ตั๋ว ménpiào
Passport หนังสือเดินทาง hùzhào 

ประเทศ

China จีน zhōngguó
U.S.A สหรัฐอเมริกา měiguó
Canada แคนาดา jiānádà
Thailand ไทย tàiguó
Singapore สิงคโปร์ xīnjiāpō
South Korea เกาหลีใต้ hánguó
Japan ญี่ปุ่น rìběn
England อังกฤษ yīngguó
Italy อิตาลี yìdàlì
France ฝรั่งเศส fàguó
Australia ออสเตรเลีย àodàlìyǎ
Germany เยอรมัน déguó
Start Free Trial - Galaxy Kids

Learn to Speak Chinese In 90 Days

While Having Fun with Galaxy Kids
Get early access for FREE