ข้อกำหนดและเงื่อนไข

GALAXY KIDS APP- ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (‘ข้อกำหนด’) ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันกับการใช้บริการของคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ลงทะเบียนทำธุรกรรมสมัครสมาชิกหรือโต้ตอบกับบริการหรือคุณลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณใช้เว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องการใช้งานของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามการยอมรับข้อกำหนดและความยินยอมที่จะผูกพันกับพวกเขาอย่างเต็มที่ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชันของฉันหากคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดเหล่านี้

1. ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูล:

ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราจะถูกประมวลผลโดย Robot Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) international Company Ltd, บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสถานที่ประกอบการหลักที่ 283/93 อาคารสำนักงานโฮมเพลสยูนิต 1804 ซอยสุขุมวิท 55 วัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์ +66 2 185 3176 ที่อยู่อีเมล [email protected]

Robot Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) international Company Ltd เป็นผู้ควบคุมข้อมูลในระดับที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้โดยตรงหรือข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่แอป Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ซึ่งเป็นของ Robot Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) international Company Ltd (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัท ” “เรา” “ของเรา” หรือ “เรา) การใช้สมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีด้วยแอปพลิเคชันมือถือ Galaxy Kids(ต่อไปนี้เรียกว่า ‘Galaxy Kids’) หรือใช้เว็บไซต์เนื้อหาบริการใด ๆ ที่นำเสนอบน Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) แสดงว่าคุณเป็นตัวแทน คุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้และตกลงที่จะผูกพันโดยสมบูรณ์ นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้การใช้บริการของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและเอกสารการขายเพิ่มเติมที่ใช้กับโปรโมชั่นหรือการแข่งขันบางรายการ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

คำสำคัญ: ในข้อกำหนดเหล่านี้ยกเว้นในกรณีที่บริบทแนะนำเป็นอย่างอื่นคำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

ข้อตกลงหมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

“คุณ” หรือ “ลูกค้า” หมายถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ลูกค้าหรือสมาชิกของบริการ ในการใช้บริการคุณรับประกันว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดในสัญญาที่มีผลผูกพันและคุณยอมรับความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้บริการของบุตรหลานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัว: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการใช้บริการจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ www.galaxykids.ai/privacy ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิงนี้

สรุป: เราแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของเรา เพื่อความสะดวกเราได้สรุปหัวข้อสำคัญในข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ดังนี้:

  • การใช้บริการของคุณรวมถึงการลงทะเบียนการซื้อหรือการสมัครสมาชิกถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดเจน
  • บริการของเราพร้อมให้บริการสำหรับครอบครัวแล้ว
  • โดยการลงทะเบียนในการสมัครสมาชิกคุณตกลงว่าการสมัครของคุณอาจต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาการสมัครที่ระบุและคุณอนุญาตให้เราหักบัญชีวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับระยะเวลาการสมัครของคุณเว้นแต่คุณจะยกเลิกก่อนวันที่ต่ออายุ
  • คุณยอมรับว่าข้อพิพาทและข้อเรียกร้องระหว่างคุณและเราจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งตรงข้ามกับกระบวนการทางศาล
  • บริการของเราให้บริการบนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของบริการ

2. ขอบเขตการบริการ

Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เกมเนื้อหาและแอปพลิเคชันต่างๆ ผู้ใช้ของเราส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้ปกครอง (ผู้ใหญ่)

3. บัญชีและการลงทะเบียน

บัญชี: Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) อนุญาตให้ผู้ปกครองสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับบุตรหลานของตน บัญชีครอบครัว: เราอาจบัญชีครอบครัวที่มีผู้ใช้ / บุตรได้สูงสุด 3 คน:

รหัสผ่านการเข้าถึงและการรักษาความลับ: บัญชีครอบครัวหรือบัญชีย่อยต้องมีผู้ดูแลระบบหนึ่งคนซึ่งต้องมีอายุเกิน 18 ปีผู้ดูแลระบบบัญชีจะต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบางส่วนของบริการรวมถึงข้อมูลการสมัครสมาชิก ในฐานะผู้ดูแลระบบคุณมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความลับของบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยอมรับว่า: (i) คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (ii) รหัสผ่านของคุณเป็นส่วนบุคคลและจะต้องไม่แบ่งปันเปิดเผยหรือใช้โดยบุคคลอื่น (ii) คุณจะแจ้งให้เราทราบโดยทันที การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย (iii) เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (iv) คุณจะไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของคุณให้กับบุคคลที่สาม หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณได้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์สร้างบัญชีบนแอพเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือดำเนินการเพื่อระงับบัญชีดังกล่าว.

ค่าธรรมเนียมบัญชีหรือการสมัครสมาชิก: เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบางบัญชีรวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานคุณสมบัติแบบชำระเงินของบริการ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเมื่อใดก็ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครของคุณ การชำระเงินและราคาเป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ในขณะสมัครสมาชิก นอกจากนี้เราอาจเสนอการเข้าถึงและการใช้บริการฟรีแบบ จำกัด รวมถึงข้อเสนอทดลองและโปรโมชั่น หากคุณซื้อข้อเสนอทดลองใช้หรือโปรโมชั่นโปรดทราบว่าระยะเวลาและราคาของการสมัครสมาชิกของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อเสนอทดลองใช้ที่สมัครในช่วงเวลาของการสมัครสมาชิกและการสมัครของคุณอาจต่ออายุภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแตกต่างกัน.

การอนุญาตให้เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณ: ในการใช้และรักษาบัญชีแบบชำระเงินคุณต้องใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ (วิธีการชำระเงิน) ซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือกำหนดโดยเราหรือคู่ค้าของเรา (Google Play, App Store ฯลฯ ) การใช้บริการและสร้างบัญชีแบบชำระเงินแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณระบุ หากเราไม่ได้รับจำนวนเงินที่ครบกำหนดสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องคุณตกลงว่าคุณจะชำระและชำระเงินเต็มจำนวนตามความต้องการและรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ กับผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ หากเราไม่สามารถหักเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณรวมถึงตัวอย่างเช่นการขาดเงินเพียงพอคุณตกลงว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะลองเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณในภายหลังสำหรับจำนวนเงินที่คงค้างเต็มจำนวนหรือในงวดที่น้อยกว่าของจำนวนเงินที่ค้างชำระเดิม . เราจะไม่เรียกเก็บเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณสมัครไว้ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือบทลงโทษใด ๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจเรียกเก็บ

นอกจากนี้ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ยังใช้ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับบริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหากการละเมิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของเราคุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว.

การต่ออายุ: การสมัครของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเว้นแต่จะถูกยกเลิกตามราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเวลาที่สมัครสมาชิก หากคุณไม่ต้องการให้การสมัครของคุณต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณต้องปิดหรือยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะส่งอีเมลยืนยันที่ระบุว่าการต่ออายุการสมัครของคุณอัตโนมัติถูกยกเลิกหรือปิดใช้งาน

การยกเลิก:

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกต่อเนื่องได้ทุกเมื่อโดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ให้ไว้ในบัญชี Galaxy ของคุณ หากคุณซื้อหรือเปิดใช้งานบริการผ่าน Google Play Store หรือ App Store คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลต่อได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ Google Store หรือ App Store ให้ไว้ คุณอาจต้องยืนยันการยกเลิก โปรดทราบว่าการถอนการติดตั้งแอพจากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เป็นการยกเลิกการสมัครของคุณและเราอาจเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณต่อไปจนกว่าการสมัครของคุณจะถูกยกเลิก

หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณเราจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของระยะเวลาการสมัคร แต่เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณต่อไปหลังจากหมดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน เราจะส่งการยืนยันการยกเลิกไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน

4. ความเป็นเจ้าของและใบอนุญาต:

แอป Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) และเนื้อหาวัสดุที่สร้างขึ้นเป็นทรัพย์สินของ Robot Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) International Co Ltd แต่เพียงผู้เดียวซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบซอฟต์แวร์การก่อสร้างหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแอปเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าและข้อมูลที่เป็นความลับของ Robot Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)

ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้การใช้แอปของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลประโยชน์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในแอป สิทธิ์ทั้งหมดในแอพรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการสิทธิ์ในการออกแบบสิทธิ์ฐานข้อมูลความลับทางการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท

ในขอบเขตที่คุณส่งการส่งความคิดเห็นคำรับรองหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้ (‘ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้’) คุณให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่ บริษัท ในการเก็บรักษาและใช้การส่งดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาบริการในปัจจุบันและ / หรือในอนาคต และผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับคุณ

5. การส่งข้อมูลของผู้ใช้:

บางส่วนของ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) อาจช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดส่งหรือแบ่งปันเนื้อหากับ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) และผู้ใช้รายอื่น (การส่งโดยผู้ใช้) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิ์การมีอยู่ของผู้ใช้รายอื่นในการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้คุณจะรักษาสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้ของคุณที่คุณแบ่งปันเผยแพร่หรืออัปโหลดผ่านแอป คุณยอมรับว่าคุณให้สิทธิ์ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) และใบอนุญาตอย่างถาวรในการใช้ทำซ้ำจัดเก็บทำซ้ำแจกจ่ายดำเนินการแสดงดัดแปลงแปลและ / หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของและใช้ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ของการส่งของผู้ใช้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณสร้างอัปโหลดส่งหรือแบ่งปันเนื้อหาที่:

  • ไม่เป็นความจริงหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง
  • ก้าวร้าวข่มขู่คุกคามหรือล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม
  • ละเมิดความเป็นส่วนตัวการเผยแพร่หรือลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ
  • หมิ่นประมาทเหยียดผิวหรือเลือกปฏิบัติตามสถานะใด ๆ
  • ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อจำกัดในการใช้บริการ: 

คุณต้องไม่:

  • ขายต่อให้เช่าแจกจ่ายจำนำหรือให้ใบอนุญาตช่วงแอป Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)
  • ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งการทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดรหัสแยกชิ้นส่วนหรือถอดรหัสหรือแยกส่วนใด ๆ ของแอป Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)
  • ใช้หรือเข้าถึงแอป Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) เพื่อ: (i) ออกแบบหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ (ii) สร้างหรือทำผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดแนวคิดบริการเครื่องมือคุณลักษณะฟังก์ชันหรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันของ แอพ (iii) สร้างผลงานลอกเลียนแบบเนื้อหาวัสดุหรือเครื่องหมายการค้าของเรา (iv) จำลองคุณสมบัติเครื่องมือฟังก์ชันหรือกราฟิกใด ๆ ของแอพ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) หรือเนื้อหา Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)
  • ใช้แอพเพื่ออัปโหลดส่งหรือแบ่งปันเนื้อหาที่: (ii) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือ (ii) สร้างความเสียหายทำให้เสียหรือทำลายการทำงานหรือการทำงานของแอพ
  • เอาชนะหรือบายพาสหรือพยายามที่จะเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงกลไกการควบคุมการเข้าถึงใด ๆ ที่เราวางไว้
  • ใช้แอพและ / หรือเนื้อหา Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)โดยละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
  • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

7. ลิงค์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม:

Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) อาจมีลิงก์เกตเวย์การชำระเงินหรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ลูกค้าและ / หรือผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บริการเนื้อหาหรือวัสดุของบุคคลที่สาม (“ บริการและวัสดุของบุคคลที่สาม”) เราไม่ได้ควบคุมหรือจัดหาและไม่รับผิดชอบต่อบริการและวัสดุของบุคคลภายนอกใด ๆ บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีหรือนำเสนอบนแพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) อาจอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของตนเองข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยและ / หรือเงื่อนไขการใช้งาน เราไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการหรือวัสดุของบุคคลที่สาม

8. ปฏิเสธการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด:  

คุณใช้แพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) บริการเว็บไซต์วัสดุและเนื้อหาใด ๆ ที่มีหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาและบริการใด ๆ ที่จัดหาหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ได้รับการจัดหาบนพื้นฐาน ‘ตามที่เป็นอยู่’ และ ‘ตามที่มีอยู่’ โดยไม่มีการรับประกันการรับรองการรับรองการรับรองหรือการรับประกันหรือผลกระทบใด ๆ โดยชัดแจ้ง สถาบันการศึกษา GALAXY ทั้งสองฝ่ายหรือหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ทำให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความสมบูรณ์ความเหมาะสมคุณภาพหรือความสามารถในการเข้าถึงของแพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ไม่รวมถึงการรับประกันซึ่งไม่สามารถ จำกัด หรือได้รับการอ้างอิงภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ภายใต้สถานการณ์ที่จะไม่มีสภากาแล็กซี่หรือ บริษัท ในเครือพันธมิตรผู้ให้บริการผู้ให้ใบอนุญาตตัวแทนตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทนพนักงานหรือผู้ทำสัญญาจะต้องรับผิดต่อการใช้งานหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในองค์กรใด ๆ แพลตฟอร์ม Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความรับผิดต่อการสูญเสียกำไรการขายรายได้ใด ๆ ความปรารถนาดีการสูญเสียข้อมูลการสูญเสียการใช้งานการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือกรณีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการละเมิดสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หน่วยงานความรับผิดอย่างเข้มงวดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่งหรือการจัดหาบริการที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการและการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือเนื้อหาของคุณ จัดทำโดย Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์)

Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับความเสียหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายให้กับ Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่วนนี้ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดซึ่งไม่สามารถ จำกัด หรือยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

คุณตกลงว่าคุณจะปกป้องชดใช้เราและพันธมิตรของเรา บริษัท ในเครือผู้ออกใบอนุญาตตัวแทนตัวแทนผู้รับเหมาผู้อำนวยการสำนักงานพนักงานและพันธมิตรสำหรับและต่อต้านการเรียกร้องใด ๆ กฎหมายหน่วยงานการดำเนินการกระบวนการ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือความไม่สามารถใช้บริการเนื้อหาหรือวัสดุตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ดังกล่าวหากมีให้คุณควบคุมการป้องกัน แต่เพียงผู้เดียวและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับลูกค้าในการปกป้องข้อเรียกร้อง

9. การละเมิดและการรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา:

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งหรือส่งต่อในบริการนี้หรือโดยการใช้บริการของเราเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราและในสถานการณ์ที่เหมาะสมปิดใช้งานและ / หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใด ๆ ซ้ำ ๆ หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิดโปรดติดต่อเราพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะดำเนินการใด ๆ กับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

 10. บทบัญญัติทั่วไป

  • การยุติ: ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงอย่างมีประสิทธิภาพทันทีในกรณีที่คุณละเมิดภาระหน้าที่ใด ๆ ของคุณที่ระบุไว้ในที่นี้ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกระงับหรือปิดใช้งานการสมัครของคุณและการริบสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงสิทธิ์ในการขอรับเงินคืนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมของคุณสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้งานอยู่ของระยะเวลาการสมัครของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบรรเทาทุกข์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีสิทธิ์สำหรับเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณซึ่งส่งผลเสียต่อเราผู้ใช้หรือพันธมิตรของเรา บริษัท อาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกหรือระงับหรือยุติบริการหรือคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ของ Galaxy App และการแก้ไขพิเศษของคุณในกรณีที่มีการยุติการระงับหรือการหยุดดำเนินการดังกล่าวจะ จำกัด อยู่ที่การคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ ของระยะเวลาการสมัครของคุณ
  • กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อตกลงนี้จะได้รับการตีความตามเงื่อนไขโดยไม่มีการก่อสร้างที่เข้มงวดเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้ออนุญาโตตุลาการด้านล่างศาลของรัฐ / รัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเมืองกรุงเทพฯจะมีเขตอำนาจศาลและสถานที่ตัดสินเฉพาะสำหรับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือเนื้อหาสาระ
  • อนุญาโตตุลาการ: ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้หรือการยุติข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การตัดสินของอนุญาโตตุลาการในเมืองกรุงเทพฯภายใต้กฎทางการค้าของ [American Arbitration Association] ก่อนอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คู่สัญญาจะแบ่งค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการเท่า ๆ กัน คำชี้ขาดใด ๆ จะถูกบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจและจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะขัดขวางการยื่นคำร้องของคู่สัญญาต่อศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครองเพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
  • การสื่อสาร: คุณยอมรับว่าเราอาจส่งคำบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ ถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลกล่องโต้ตอบบริการแชทหรือวิธีการอื่น ๆ และการแจ้งหรือการสื่อสารดังกล่าวจะถือว่าส่งมอบในวันที่ บริษัท ส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานโดยไม่คำนึงถึง เมื่อคุณได้รับมัน
  • การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน: หากเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตัดออกหรือตีความให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เจตนาของบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้อีกครั้ง (s) และบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
  • การมอบหมาย: ข้อตกลงนี้อาจไม่ได้รับมอบหมายจากคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท บริษัท อาจมอบหมายข้อตกลงนี้ให้กับ (i) บริษัท แม่หรือ บริษัท ย่อย (ii) ผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือ (iii) ผู้สืบทอดโดยการควบรวมกิจการหรือการรวมกันอื่น ๆ การมอบหมายงานที่อ้างว่าละเมิดในส่วนนี้จะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถดำเนินการได้
  • การสละสิทธิ์: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์จากการละเมิดข้อกำหนดเดียวกันหรือในอนาคตในอดีตหรือในอนาคต การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่มีผลเว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรและตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  •  อัปเดตเป็น Galaxy Kids (กาแลคซี่ คิดส์): บริษัท สามารถอัปเดตหรืออัปเกรดส่วนหรือคุณสมบัติใด ๆ ของบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท เนื่องจากคุณอาจไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าการอัปเดตจะเปิดใช้งานโดยสมบูรณ์ การอัปเดตใด ๆ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ การอัปเดตอาจรวมถึงการเพิ่มการลบหรือการเปลี่ยนคุณสมบัติเครื่องมือหรือฟังก์ชันต่างๆ
  • การอยู่รอดของข้อกำหนด: ข้อกำหนดต่อไปนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การยุติ: เงื่อนไขทั้งหมด, ภาระผูกพันทางการเงินที่เกิดขึ้นของลูกค้า, สิทธิ์การใช้งานสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและการส่งข้อมูลของผู้ใช้ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับ บริษัท ในการปลดภาระหน้าที่หลังการยกเลิกและส่วนและย่อหน้าต่อไปนี้: 1 ( เงื่อนไขสำคัญ), 4 (ความเป็นเจ้าของ), 6 (ข้อ จำกัด ในการใช้บริการ), 8 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ, การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด), 10 (i) (การอยู่รอดของบทบัญญัติ), 10 (c) (อนุญาโตตุลาการ) และ 10 ( บทบัญญัติทั่วไป)
  • ข้อตกลงทั้งหมด: ข้อตกลงนี้รวมถึงและนโยบายใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
  • เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง: ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายดังกล่าว (“ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง) เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: เวลาหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์, การหยุดชะงักทางธุรกิจ, การโจมตีทางไซเบอร์, การกระทำของพระเจ้า, ข้อพิพาทด้านแรงงาน, การดำเนินการของรัฐบาลหรือกฎระเบียบ, fi res, fl oods หรือภัยพิบัติ
  • ติดต่อเรา: หากคุณมีคำถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงนี้โปรดเขียนถึงเราผ่านทาง 283/93 อาคารสำนักงานโฮมเพลสยูนิต 1804 ซอยสุขุมวิท 55 วัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย