5 เคล็ดลับที่ทำให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็ก ๆ

5 Tips To Make Learning Chinese Easier For Kids

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ อาจะเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจได้ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณไม่ถนัดภาษานั้นๆ เลย แต่ต้องการให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ซึ่งคุณพิจารณาแล้วมันจะมีประโยชน์อย่างมากต่ออนาคตของลูกคุณ 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมาก ภาษาจีนจึงเป็นหนึ่งในภาษาที่มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจและต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เรามี 5 เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะทำให้การเรียนภาษาจีนนั้น เป็นเรื่องเข้าถึงได้

1) เรียนภาษาจีนร่วมกัน

การเรียนภาษาจีนร่วมกันกับคนในครอบครัว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันกับลูกของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่ว แต่เพื่อให้ลูกของคุณคลายความกังวลใจ รู้สึกอุ่นใจเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆ ในระยะเริ่มต้นของการเรียนรู้ภาษาจีน มากไปกว่านั้น คุณจะได้เรียนรู้ร่วมกันกับลูก ๆ ด้วย

ในช่วงเยาว์วัย เด็ก ๆ จะเรียนรู้ผ่านพฤติกรรมของคนในครอบครัว  หลายครั้งเรามักจะเห็นพฤติกรรมเลียนแบบผู้อื่น  หรือทำตามท่าทาง พูดจาด้วยสำนวนของคนในครอบครัว  จึงเปรียบเสมือนฟองน้ำที่พร้อมจะซึมซับเรื่องราวต่างๆ   ดังนั้น หากคุณเข้าร่วมเรียนภาษาจีนกับลูกของคุณ จะทำให้ลูก ๆ เกิดการซึมซับผ่านทางพฤติกรรมของคุณ ดังนั้น เมื่อคุณเข้าร่วมด้วยความกระตือรือล้น และมีมุมมองที่เป็นบวกต่อภาษจีน ย่อมทำให้ลูกของคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกกระตือรือล้น ใส่ใจที่จะเรียนภาษาจีน 

นอกจากนี้  ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ เกิดหัวข้อสนทนาภายในครอบครัว รวมถึง คุณพ่อคุณแม่ยังมีบทบาทที่จะช่วยให้ลูกๆ สามารถจดจำคำศัพท์ สำนวน หรือเริ่มต้นด้วยการฝึกการสื่อสารด้วยภาษาจีนภายในบ้านด้วยคำง่ายๆ ทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปลูกฝังและเสริมความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

การเรียนรู้ทางภาษาที่ดี คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เข้าถึงและรู้สึกถึงความใกล้ตัว ทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และเกิดพัฒนาการสูงสุด คือ ทักษะการฟัง  เราจึงพบได้อยู่ทั่วไป หากอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ก็มักจะเรียนรู้ภาษานั้นๆ ได้เองโดยธรรมชาติ 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการซึมซับทางภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น เมื่อมีความคุ้นเคยกับการฟังภาษาจีนจากสื่อต่างๆ เช่น สำเนียงภาษา สำนวนต่างๆ ควบคู่ไปกับบริบท ภาษากายท่าทางของตัวละคร  รวมถึงยังสร้างหัวข้อสนทนาใหม่ๆ ภายในครอบครัวด้วยภาษาจีนอย่างง่าย ผลที่ตามมาคือ ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน และมีทักษะการใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เฉกเช่นเดียวกับ การอาศัยในชุมชนที่มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะตัวนั้้น ๆ 

นอกเหนือไปจากการรับชมทางภาพยนต์ การ์ตูนที่เป็นภาษาจีนแล้ว การฟังเพลงภาษาจีน ถือเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแปลภาษาจีนออกเสมอไป  แต่เป็นการใช้ทักษะการฟังเพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสำเนียงภาษาจีน มีเพลงยอดนิยมจำนวนไม่น้อยที่มีการจัดทำในภาษาจีนด้วย เมื่อมีการฟังจนเกิดการซึมซับและมีความคุ้นเคย คุณสามารถร้องเพลงร่วมกับลูกๆ ของคุณได้สนุก ติดหู ไม่ขัดเขิน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะการออกเสียงที่ดียิ่งขึ้น

ในระยะแรกการเรียนรู้ตัวอักษรคันจิของภาษาจีน อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนยาก มีความซับซ้อน คุณสามารถเลือกคำศัพท์ง่ายๆ ตัวอักษรที่เขียนได้ง่ายๆ จากการเรียนภาษาจีน มาพิมพ์ติดรอบบริเวณห้องต่างๆ ภายในบ้านของคุณ โดยใช้การจดจำคำศัพท์ผ่านทางสายตาร่วมกับสิ่งของภายในบ้าน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย จะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีที่ยอดนิยม คือ การจัดทำบัตรคำศัพท์ นำมาใช้ติดตามที่ต่างๆ แล้วยังสามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมกันภายในครอบครัวระหว่างคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกได้เป็นอย่างดี

การเข้าสังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนทักษะทางการสื่อสารที่ดีเยี่ยมอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากจะได้ฝึกการสนทนาแล้ว ยังเป็นการสร้างเพื่อนใหม่  สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอีกด้วย เช่น การเรียนภาษาจีนในโรงเรียน การเข้าร่วมชมรมภาษาจีน การมีเพื่อนต่างชาติเป็นคนจีน  จะทำให้มีความกระตือรือล้นที่อยากจะสื่อสารต่อกัน

นอกเหนือไปจากการใช้ภาษามือ กริยา ท่าทางประกอบกัน เราจะพบได้ว่าในวัยเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาที่สามได้ดี มีการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติเพียงเพราะว่าเด็ก ๆ เหล่านี้มีเพื่อนเล่นเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษานั้น  ภาษาจีนก็เช่นเดียวกัน หากเราชักชวนลูกให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาก็จะทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จาก 5 เคล็ดลับที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมทางด้านการเรียนภาษาจีนตั้งแต่เยาว์วัย โดยครอบครัวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เกิดการซึมซับสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาจีน เพิ่มทักษะและฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยการเข้าสังคมที่ใช้ภาษาจีน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้น มีความรู้สึกที่ดีกับภาษาจีน ส่งผลให้มีพัฒนาการในการเรียนภาษาจีนอย่างเห็นได้ชัด นำพาการเจริญเติบโตก้าวหน้า เพิ่มโอกาสทางอาชีพและการงานได้ต่อไปในอนาคต อ่านต่อ ข้อดีของการพูดได้หลายภาษามีอะไรบ้าง

 


Galaxy Kids เรามุ่งมั่นว่าเราจะช่วยให้ลูกของคุณ ได้ฝึกพูดภาษาจีนกับเจ้าของภาษาผ่านแอปพลิเคชั่น

ใช้ง่าย สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยสื่อการสอนล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยี AI นำมาใช้ฝึกบทสนทนาในชีวิตประจำวัน แถมยังได้สนุกไปกับตัวการ์ตูนอะนิเมชั่น เมื่อลองฝึกพูดคุยกับ Galaxy Kids App อย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ใน 90 วัน

เริ่มทดลองเรียนได้ทันที ฟรี! เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น คลิก Apple Store และ Google Play

Related Posts

รายการไอที 24 ชั่วโมง โดยคุณเอิ้น – ปานระพี รพิพันธุ์ พาแนะนำกาแลคซี่ คิดส์

ทุกวันนี้ เด็กไทยไม่กล้า และประหม่าที่จะพูดภาษาจีน AI Chat Buddies หรือเพื่อนคุยปัญญาประดิษฐ์จากกาแลคซี่ อะคาเดมี่ นับเป็นตัวช่วยฝึกพูดที่น่าสนใจ