6 ไอเดียง่าย ๆ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก

  บ่อยครั้งผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการสอนทักษะชีวิตต่าง ๆ เช่น การขี่จักรยาน การดูทิศทาง การเคารพผู้อื่น มากกว่าทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยไม่ตั้งใจ แต่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกนั้นแท้จริงแล้วมีความสำคัญไม่แพ้กัน ในสถานการณ์ที่เด็กต้องเผชิญกับปัญหา เด็กที่มีทักษะการคิดสร้างสรรค์จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าเด็กที่ต้องทำตามข้อปฏิบัติที่เข้มงวดไม่มีอิสระในการคิด ดังนั้นพ่อแม่อย่างเรา ๆ สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของลูก? นี่คือเคล็ดลับสนุก ๆ มาดูกันเลย :

  1. เมื่อลูกประสบกับปัญหาและขอความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น การบ้านที่แสนยากซับซ้อน หรือ หัวข้อทั่วไป เช่น การเป็นเพื่อนที่ดี คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งรีบตอบตามความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ในทันที ให้ถามลูกก่อนว่าลูกคิดอย่างไร และฟังความคิดเห็นของลูกอย่างตั้งใจ ลูกอาจมีคำตอบที่ไม่คาดคิด ทำให้พ่อแม่ประหลาดใจ หรือ อยู่นอกกรอบ คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำชมเชยหรือปรบมือให้กับทุก ๆ ความคิดแม้ว่าจะหลุดโลกแค่ไหน
   Foster Creativity In Your Child
    
  2. ถามคำถามกระตุ้นต่อมจินตนาการของลูก เช่น จะรู้สึกอย่างไรนะถ้าได้มีพลังวิเศษ, ถ้าลูกสามารถหายตัวได้ 1 วัน ลูกวางแผนจะทำอะไร? 
  3. ลองให้ลูกช่วยแก้ปัญหาในบ้าน เช่น ตอนนี้ห้องนั่งเล่นรกมากเราควรทำยังไงดี? การให้ลูกเสนอความเห็นในเรื่องใกล้ตัว ทำให้เด็กรู้สึกถึงการมีตัวตน การเป็นคนสำคัญ ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในครอบครัว
   Foster Creativity In Your Child

    

  4. เมื่อออกไปเดินเล่น ลองชวนเด็กเก็บก้อนหิน กิ่งไม้ ดอกไม้ และสิ่งอื่น ๆ ตามธรรมชาติ (ระวังอย่าเก็บมาเยอะเกินไป และระวังว่าของบางอย่างอาจมีเจ้าของ) เมื่อกลับถึงบ้านลองให้ลูก ๆ เขียนเรื่องราวหรือวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งของที่รวบรวมได้ให้เป็นเรื่องราว 
  5. ลองสร้างโจทย์กระตุ้นให้ลูกได้วาดรูป “ถ้าเราสามารถประดิษฐ์สิ่งของเพื่อทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น เราจะประดิษฐ์อะไร สิ่งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร?
   Free Chinese Learning For Kids
    
  6. ชื่นชมลูกที่ความพยายามไม่ใช่ที่ความสำเร็จของผลงาน “พ่อ/แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะ ที่ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ พ่อ/แม่รู้นะว่าลูกใช้เวลาทบทวนเยอะเลย” คุณพ่อคุณแม่พยายามพูดส่งเสริมให้ลูกมีกำลังใจในการเรียนรู้และแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้ลูกจดจำความรู้สึก เกิดความประทับใจได้ตราตรึงยาวนานกว่าการชื่นชมที่คะแนนสอบที่ลูกทำได้

  สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อาจมีบางทีที่ลูกรู้สึกผิดหวังหลังจากทำกิจกรรมบางอย่างผิดพลาดไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจ คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งบอกลูกว่า “ไม่เป็นไร” แต่ให้ลองเปลี่ยนมาถามว่า “ลูกคิดว่าทำไมลูกไม่ได้คะแนนดีกว่านี้ในการสอบครั้งนี้” ซึ่งจะทำให้ลูกมีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่ผ่านมาเพื่อให้ลูกสามารถปรับปรุงทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป สิ่งนี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงของความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณพ่อคุณแม่กำลังมีส่วนช่วยเตรียมพวกเขาให้มีความรู้และมีความพร้อมสำหรับความท้าทายขั้นสูงต่อไปที่พวกเขาจะได้พบเจอในชีวิต

  Related Posts

  Wh- Questions for Kids

  Asking questions is an essential form of communication as it helps the kids to figure out their surroundings. Therefore, it is highly encouraged for kids to ask questions so they can grasp certain topics. To motivate your kids to ask questions, you should try teaching them some “wh” questions that we are sharing in this […]
  Learn Chinese Toy Names

  Toy Names in Chinese for kids

  As soon as kids start growing up, they will learn Chinese through the different toys and their names. Oftentimes, kids are creative and imaginative, which leads them to learn about different terms. The right toys can help kids practice diverse skills which are important for brain development and personality development, such as shape recognition, coordination, […]
  the benefits of bilingualism

  The Benefits of Bilingualism

  The Benefits of Bilingualism: Why Your Kids Should Learn Chinese  Bilingualism offers numerous benefits to individuals, including improved cognitive development, enhanced cultural awareness, and improved language skills. Studies have shown that being bilingual can improve memory, attention, problem-solving, and critical thinking skills. Bilingual individuals also have a greater understanding of cultural differences and are more […]

  6 ways to Foster Creativity in your Child

  For so many parents, teaching children practical life skills—how to ride a bike, how to follow directions, how to respect others—often unintentionally takes precedence over creative thinking skills. But fostering creativity in our kids is critical, too. A child who is used to thinking creatively can more easily problem-solve than a child who follows a rigid protocol when searching for a solution to a problem.  So what can a parent do to foster their child’s creativity?  Here are a few fun tips: 

  1. When your child asks for help solving a problem—whether it’s something concrete like a tough homework assignment or more general like how to be a good friend—don’t immediately gratify by answering. Instead, ask your child what he or she thinks, and applaud all ideas, especially ones that are unexpected and outside the box.
   Foster Creativity In Your Child
  2. Ask your child to imagine what it would be like to have a superpower: “If you could be invisible for a day, what would you do?
  3. Ask your child to solve a family problem—i.e. “The living room is constantly messy. What should we do about it?” This makes them feel important, creates space for their own creative problem solving, and allows opportunity for them to contribute to the family.
   Foster Creativity In Your Child
  4. Go for a walk and encourage your child to collect rocks, twigs, flowers, and other items in nature. When you get back home, make up a story about the items you collected together.
  5. Give your child a drawing prompt: “If you could invent something that would make life easier for people, what would you invent? What would it look like, and what would it do?”
   Free Chinese Learning For Kids
  6. Always praise your child’s effort—not the result. “I’m so proud of you for studying so hard for that test. I know you spent a really long time on it.” Motivating children to use their minds for learning and solving problems makes a lasting impression—much more lasting than whatever mark he or she receives on a test.

  And, maybe most importantly, always remember if your child feels badly after failing at something, don’t immediately tell him or her that it doesn’t matter. Instead, ask questions: “Why do you think you didn’t get a better score on the test?” This will give him or her a chance to think creatively about the experience so he or she can do better at the next thing.  By building a strong foundation of creativity and critical thinking skills, you are preparing them to be resourceful and well equipped for the challenges life will offer.

  Related Posts

  the dos and don'ts of teaching your child chinese

  The Dos and Don’ts of Teaching Your Child Chinese

  The Dos and Don’ts of Teaching Your Child Chinese: Tips for Parents  Learning Chinese can be an exciting and rewarding journey for children. As parents, we play a crucial role in supporting and guiding our children in their language-learning endeavors. By following some key dos and don’ts, we can create a positive and effective learning […]
  Worksheets - Actions Vocabulary Words

  Actions Vocabulary Words

  This set of vocabulary words about “Actions” is great for lessons or for teaching actions songs. Help your kids broaden their English vocabulary for Actions with our printable sheet. Can your kids identify these actions and the vocabulary words? Let’s start practising this topic with your child while having fun with other worksheets in Chinese […]

  Essential Apps for Foreign Travel to Chinese-Speaking Countries: Overcoming Language Barriers

  Traveling to Chinese-speaking countries is an exciting adventure that offers unique cultural experiences and breathtaking landscapes. However, the language barrier can sometimes pose challenges for foreign travelers, requiring them to rely on innovative solutions. Luckily, in this digital age, mobile apps have emerged as powerful tools to bridge the communication gap. In this blog post, […]