ฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอป ตัวช่วยใหม่ให้ลูกได้สำเนียงเจ้าของภาษา

ฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอป

ภาษาจีนในการพูดกับสำเนียงการพูดนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนภาษาจีนให้กับเด็กๆ ถ้าหากถามว่าเพราะอะไรถึงต้องดูก่อน นั่นก็เพราะว่า การเลือกสำเนียงภาษาให้กับลูกนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเลือกโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะทั้งของฝั่งอเมริกันและฝั่งบริทิชนั้น จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันและมีการสะกดคำที่ต่างกัน ถ้าหากให้เด็กเรียนผสมกันก็อาจจะทำให้สับสนได้ การฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความสับสนขณะที่อ่านออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง

ภาษาจีนและสำเนียงของฝั่งอเมริกันและฝั่งบริทิชแตกต่างกันอย่างไร

โปรแกรมเรียนภาษาจีนเด็ก

ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกัน (American English) และแบบบริทิช (British English) นั้น เราสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ตัวสะกด การออกเสียง คำศัพท์เป็นหลัก ซึ่งการฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันจากกาแลคซี่ คิดส์นั้น มาพร้อมกับภาษาจีนแบบอเมริกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจภาษาจีนโดยไม่สับสนระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกันและแบบบริทิช

  • ตัวสะกด (Spelling)

เพราะตัวสะกดของภาษาจีนแบบอเมริกันนั้นมีความแตกต่างจากภาษาจีนแบบบริทิช นั่นเป็นเพราะความแตกต่างของรากภาษา ทำให้สะกดต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงท้ายด้วย -ence/-ense, -re / -er, -ogue/-og หรือ -ogue, -our / -or, -ize หรือ -ise / -ize, -yse / -yze หรือแม้กระทั่งการสะกดท้ายคำด้วยการเพิ่ม L เมื่อตัวอักษรด้านหน้ามีสระ หรือลงท้ายด้วย -ence เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้น ต้องพิจารณาคำศัพท์นั้น ๆ ด้วย ซึ่งความแตกต่างในส่วนนี้ หากการฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้เจาะจงหรือฝึกให้เด็กใช้สำเนียงที่แตกต่างกัน มีการสะกดต่างกัน อาจทำให้เด็กสับสนได้

 

การลงท้ายAmerican EnglishBritish Englishความหมาย
-ize / -iserecognizerecogniseรับรู้, ยอมรับ, จำแนกออก
realizerealiseตระหนัก
-or / -ourcolorcolourสี
humorhumourอารมณ์ขัน
FlavorFlavourรสชาติ
-er / -reCenterCentreใจกลาง, กึ่งกลาง
LiterLitreลิตร
TheaterTheatreโรงภาพยนตร์
-og / -ogueanaloganalogueอนาล็อก
catalogcatalogueแค็ตตาล็อก

 

  • การออกเสียง (Pronunciation)
โปรแกรมเรียนภาษาจีนเด็ก

อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าการออกเสียงของฝั่งอเมริกันนั้นแตกต่างกับฝั่งบริทิช ซึ่งทั้งสองแบบนั้นจะมีการเน้นเสียง (Stress) ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการห่อปากที่ฝั่งบริทิชจะเน้นการห่อปากมากกว่า อเมริกันจะอ่านแบบ Flat ไม่ค่อยห่อปาก และบางคำอาจจะเน้นการออกเสียงเฉพาะคำที่ปรากฏหน้าสระเท่านั้น หรือแม้กระทั่งการออกเสียง T ในสำเนียงอเมริกัน ก็จะออกเสียงคล้ายกับ /d/ เป็นต้น การฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปนั้นจะช่วยให้เด็กทำความเข้าใจและสามารถออกเสียงคำต่างๆ รวมไปถึงแยกวิธีการอ่านได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอ่านแบบเฉพาะคำศัพท์ แม้สะกดเหมือนกัน แต่วิธีการอ่านนั้นต่างกัน เช่น

 

คำวิธีอ่านแบบ American Englishวิธีอ่านแบบ British Englishความหมาย
Balletแบล-เล

/bælˈeɪ/

บัล-เล

/ˈbæl.eɪ/

บัลเล่ต์
Better เบ-เดอะ

/ˈbet̬.ɚ/

เบท-เทอะ

/ˈbet.ər/

ดีกว่า, ดีขึ้น
danceแดนสฺ

/dæns/

ดานสฺ

/dɑːns/

เต้นรำ
Fastแฟสฺทฺ

/fæst/

ฟาสฺทฺ

/fɑːst/

เร็ว
letterเลท-เดอะ

/ˈlet̬.ɚ/

เลท-เทอะ

/ˈlet.ər/

จดหมาย
Nearเนียรฺ

/nɪr/

เนีย

/nɪər/

ใกล้
prettyพริ-ดิ

/ˈprɪt̬.i/

พริ-ทิ

/ˈprɪt.i/

สวย
Scheduleสะ-เค-ดวล

/ˈskedʒ.uːl/

เช-ดวล

/ˈʃedʒ.uːl/

ตารางเวลา, กำหนดการ

 

  • คำศัพท์ (Vocabulary)

ต้องบอกว่าคำศัพท์บางคำระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกันนั้นมีการเขียนที่แตกต่างกับฝั่งบริทิช แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็เขียนต่างกัน เด็กๆ ที่เรียนผ่านโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กนั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ ถ้าหากใช้สลับกันไปมา เช่น

 

American EnglishBritish Englishความหมาย
ApartmentFlatห้องพัก
CabTaxiรถแท๊กซี่
CanTinกระป๋อง
ChipsCrispsขนมกรอบ
ElevatorLiftลิฟต์
EraserRubberยางลบ
FlashlightTorchไฟฉาย
MovieFilmภาพยนตร์
PajamasPyjamasชุดนอน
WindshieldWindscreenกระจกหน้ารถ
YardGardenสวน

กาแลคซี่ คิดส์ เป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะเน้นภาษาจีนแบบอเมริกันเป็นหลัก เพื่อสอนให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน มี AI Learning Buddies คอยช่วยเหลือเด็กๆ ในการเรียนและออกเสียงให้ถูกต้อง รวมไปถึงยังมาพร้อมกับการสะกดคำศัพท์แบบอเมริกันที่จะช่วยให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้อย่างดี

Related Posts