ฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอป ตัวช่วยใหม่ให้ลูกได้สำเนียงเจ้าของภาษา

ฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอป

ภาษาจีนในการพูดกับสำเนียงการพูดนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนภาษาจีนให้กับเด็กๆ ถ้าหากถามว่าเพราะอะไรถึงต้องดูก่อน นั่นก็เพราะว่า การเลือกสำเนียงภาษาให้กับลูกนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเลือกโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะทั้งของฝั่งอเมริกันและฝั่งบริทิชนั้น จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันและมีการสะกดคำที่ต่างกัน ถ้าหากให้เด็กเรียนผสมกันก็อาจจะทำให้สับสนได้ การฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเกิดความสับสนขณะที่อ่านออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง

ภาษาจีนและสำเนียงของฝั่งอเมริกันและฝั่งบริทิชแตกต่างกันอย่างไร

โปรแกรมเรียนภาษาจีนเด็ก

ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกัน (American English) และแบบบริทิช (British English) นั้น เราสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ตัวสะกด การออกเสียง คำศัพท์เป็นหลัก ซึ่งการฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันจากกาแลคซี่ คิดส์นั้น มาพร้อมกับภาษาจีนแบบอเมริกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจภาษาจีนโดยไม่สับสนระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกันและแบบบริทิช

  • ตัวสะกด (Spelling)

เพราะตัวสะกดของภาษาจีนแบบอเมริกันนั้นมีความแตกต่างจากภาษาจีนแบบบริทิช นั่นเป็นเพราะความแตกต่างของรากภาษา ทำให้สะกดต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงท้ายด้วย -ence/-ense, -re / -er, -ogue/-og หรือ -ogue, -our / -or, -ize หรือ -ise / -ize, -yse / -yze หรือแม้กระทั่งการสะกดท้ายคำด้วยการเพิ่ม L เมื่อตัวอักษรด้านหน้ามีสระ หรือลงท้ายด้วย -ence เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้น ต้องพิจารณาคำศัพท์นั้น ๆ ด้วย ซึ่งความแตกต่างในส่วนนี้ หากการฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้เจาะจงหรือฝึกให้เด็กใช้สำเนียงที่แตกต่างกัน มีการสะกดต่างกัน อาจทำให้เด็กสับสนได้

 

การลงท้าย American English British English ความหมาย
-ize / -ise recognize recognise รับรู้, ยอมรับ, จำแนกออก
realize realise ตระหนัก
-or / -our color colour สี
humor humour อารมณ์ขัน
Flavor Flavour รสชาติ
-er / -re Center Centre ใจกลาง, กึ่งกลาง
Liter Litre ลิตร
Theater Theatre โรงภาพยนตร์
-og / -ogue analog analogue อนาล็อก
catalog catalogue แค็ตตาล็อก

 

  • การออกเสียง (Pronunciation)
โปรแกรมเรียนภาษาจีนเด็ก

อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าการออกเสียงของฝั่งอเมริกันนั้นแตกต่างกับฝั่งบริทิช ซึ่งทั้งสองแบบนั้นจะมีการเน้นเสียง (Stress) ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการห่อปากที่ฝั่งบริทิชจะเน้นการห่อปากมากกว่า อเมริกันจะอ่านแบบ Flat ไม่ค่อยห่อปาก และบางคำอาจจะเน้นการออกเสียงเฉพาะคำที่ปรากฏหน้าสระเท่านั้น หรือแม้กระทั่งการออกเสียง T ในสำเนียงอเมริกัน ก็จะออกเสียงคล้ายกับ /d/ เป็นต้น การฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปนั้นจะช่วยให้เด็กทำความเข้าใจและสามารถออกเสียงคำต่างๆ รวมไปถึงแยกวิธีการอ่านได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอ่านแบบเฉพาะคำศัพท์ แม้สะกดเหมือนกัน แต่วิธีการอ่านนั้นต่างกัน เช่น

 

คำ วิธีอ่านแบบ American English วิธีอ่านแบบ British English ความหมาย
Ballet แบล-เล

/bælˈeɪ/

บัล-เล

/ˈbæl.eɪ/

บัลเล่ต์
Better  เบ-เดอะ

/ˈbet̬.ɚ/

เบท-เทอะ

/ˈbet.ər/

ดีกว่า, ดีขึ้น
dance แดนสฺ

/dæns/

ดานสฺ

/dɑːns/

เต้นรำ
Fast แฟสฺทฺ

/fæst/

ฟาสฺทฺ

/fɑːst/

เร็ว
letter เลท-เดอะ

/ˈlet̬.ɚ/

เลท-เทอะ

/ˈlet.ər/

จดหมาย
Near เนียรฺ

/nɪr/

เนีย

/nɪər/

ใกล้
pretty พริ-ดิ

/ˈprɪt̬.i/

พริ-ทิ

/ˈprɪt.i/

สวย
Schedule สะ-เค-ดวล

/ˈskedʒ.uːl/

เช-ดวล

/ˈʃedʒ.uːl/

ตารางเวลา, กำหนดการ

 

  • คำศัพท์ (Vocabulary)

ต้องบอกว่าคำศัพท์บางคำระหว่างภาษาจีนแบบอเมริกันนั้นมีการเขียนที่แตกต่างกับฝั่งบริทิช แม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็เขียนต่างกัน เด็กๆ ที่เรียนผ่านโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กนั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ ถ้าหากใช้สลับกันไปมา เช่น

 

American English British English ความหมาย
Apartment Flat ห้องพัก
Cab Taxi รถแท๊กซี่
Can Tin กระป๋อง
Chips Crisps ขนมกรอบ
Elevator Lift ลิฟต์
Eraser Rubber ยางลบ
Flashlight Torch ไฟฉาย
Movie Film ภาพยนตร์
Pajamas Pyjamas ชุดนอน
Windshield Windscreen กระจกหน้ารถ
Yard Garden สวน

กาแลคซี่ คิดส์ เป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับโปรแกรมเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะเน้นภาษาจีนแบบอเมริกันเป็นหลัก เพื่อสอนให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน มี AI Learning Buddies คอยช่วยเหลือเด็กๆ ในการเรียนและออกเสียงให้ถูกต้อง รวมไปถึงยังมาพร้อมกับการสะกดคำศัพท์แบบอเมริกันที่จะช่วยให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้อย่างดี

Related Posts

app-สอนภาษาจีนเด็กอนุบาล

STREAM Education กับการเรียนภาษาจีนผ่านแอปสำหรับเด็ก

ในปัจจุบันนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เพราะนอกจากจะสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการได้แล้วนั้น ก็ยังสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วย

ควรเรียนตัวอักษร a,b,c หรือ Phonics ก่อน?

เมื่อถึงคราวที่ต้องสอนให้ลูกอ่านภาษาจีนออก พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะพาลูกเรียนรู้จักชื่อตัวอักษรก่อนด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บล็อกตัวอักษร หนังสือ ภาพประกอบ เป็นต้น ในขณะที่เรามีความตั้งใจดี พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจทำให้ลูกได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับการปูพื้นฐานการอ่าน นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาสอนชื่อของตัวอักษรก่อน

กลัวลูกติดจอ? การกำหนดเวลาการใช้หน้าจอ พอสำหรับพวกเขาไหม?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เด็ก ๆ ใช้เวลาอยู่กับการเล่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปมากขึ้น ซึ่งแปลว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่จะโตมาพร้อมกับการใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา