ค้นพบความสามารถพิเศษผ่านเพลงเด็กภาษาจีนและเทคนิคต่างๆ

  คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ย่อมอยากเห็นพัฒนาการของลูก และต้องการให้เขาได้ค้นพบความชอบและความถนัดตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อช่วยผลักดันและเสริมสร้างทักษะทางด้านต่างๆ เพิ่มเติมจากที่เรียนในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านกีฬา ฯลฯ รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่ดีมากมายเมื่อเขาโตขึ้น

  โดยในช่วงอายุ 3-8 ปี จะเป็นช่วงที่สมองกำลังเติบโต เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ และมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด คุณพ่อคุณแม่จึงควรสังเกตความสนใจและความสามารถของเขาอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 5 เทคนิคนี้

       1. ฟังเพลงเด็กภาษาจีน

  การให้ลูกฟังเพลงเด็กภาษาจีนสามารถช่วยให้ค้นพบพรสวรรค์ถึง 2 ด้านในเวลาเดียวกัน คือ พรสวรรค์ด้านดนตรีและภาษา ขณะที่ให้เขาฟังเพลงเด็กภาษาจีน ลองสังเกตดูว่าเขามีการโต้ตอบอย่างไร เช่น โยกหรือขยับตัวตรงกับจังหวะเพลงหรือไม่ หรือเมื่อได้ฟังเพลงซ้ำหลายๆครั้ง เขาสามารถร้องตามได้เร็วแค่ไหน สามารถสังเกตเสียงโน้ตเพลงที่สูง-ต่ำต่างกันและร้องตามโน้ตนั้นได้ไหม หากเขาสามารถทำได้ นั่นก็หนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาอาจมีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรี

  การฟังเพลงเด็กภาษาจีนยังเป็นการค้นพบและส่งเสริมพรสวรรค์ด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะเด็กๆจะเรียนรู้ด้วยวิธีซึมซับจากต้นแบบ จึงทำให้การฟังเพลงเด็กภาษาจีนแบบซ้ำๆ หลายรอบ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และการออกเสียงที่ถูกต้องตามต้นฉบับเจ้าของภาษา โดยเฉพาะเพลงที่มีภาพประกอบ เช่น เพลงบนแอปพลิเคชันกาแลคซี่ คิดส์ จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็กได้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเด็กๆ ยังไม่สามารถฝึกออกเสียงได้ก็ตาม แต่ภาพประกอบเคลื่อนไหวต่างๆ ในเพลงมักสอดคล้องกับคำศัพท์นั้นๆ อยู่แล้ว ซึ่งผู้ปกครองสามารถเลือกเพลงจากการ์ตูน หรือเพลงสำหรับเด็กสั้นๆ ได้ตามต้องการ เพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ และเกิดการจดจำจากการฟังเพลงเด็กภาษาจีนจนสามารถออกเสียงตามได้ในภายหลัง โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้ว่าเขามีศักยภาพด้านนี้มากแค่ไหน ผ่านการทำบททดสอบบนแอปพลิเคชัน และอาจลองให้เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนั้นให้คุณฟังภายหลัง

       2. เล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลขหรือการคำนวณ

  เบื้องหลังการคิดเลขต่างๆ คือหลักการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล คุณพ่อคุณแม่อาจลองให้เขาเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณมาเกี่ยวข้อง เช่น เกมบวกเลข เกมขายของ หรือเกมไพ่ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ค้นพบความสามารถในการคิดแบบมีหลักการ และความสามารถในการหาความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งต่างๆ เขาการเติบโตขึ้นมาเป็นนักวางแผนที่เก่งคนหนึ่งก็ได้

       3. การตรวจหา DNA

  ค้นหาพรสวรรค์ในตัวลูกน้อยที่ซ่อนอยู่ด้วยนวัตกรรมการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ และสามารถวางแผนพัฒนาลูก รู้จักจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยผลลัพธ์ที่แม่นยำ เนื่องจากบางครังพรสวรรค์ก็ไม่ได้ฉายแววออกมาให้ทราบตั้งแต่ยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยค้นหาศักยภาพแฝงเหล่านั้น เพื่อช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

       4. ปล่อยให้ลูกลองทำสิ่งที่ชอบ

  ลองสังเกตว่าเมื่อเขาอยู่คนเดียว เขามีความสนใจและเล่นอะไร เพราะบางครั้งการปล่อยให้ลูกทำสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่ ช่วยให้เด็กๆ สามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองถนัดได้ เพราะเขาจะได้เปิดสู่โลกกว้างและรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น

       5. จัดกิจกรรมที่หลากหลาย

  นอกเหนือจากการฟังเพลงเด็กภาษาจีนจากสื่อต่างๆ จะช่วยพัฒนาสมาธิ การจดจำและการฟังในด้านภาษาได้มากขึ้นแล้ว การจัดหากิจกรรมที่มีความหลากหลาย ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ลูกน้อยพบพรสวรรค์ของตนเองตั้งแต่ยังเล็กได้อีกเช่นกัน

  Related Posts

  Galaxy Kids Fruit Song

  Fruit Song

  Galaxy Kids Fruit Song Lyrics This is an apple. I want an apple, please. This is an apple. I want an apple, please. Can you say: “Apple”? Apple one, two, three. Stop! I want an apple. An apple. An apple. Here you go. Thank you very much. Ok, your turn. This is an orange. I […]
  Learn Chinese For Kids

  Why at Galaxy Kids, we focus on learning to speak Chinese first

  Here’s a story about Galaxy Kids and how it came to life. How it all started Galaxy Kids’ founder had his own struggles to learn Chinese growing up. As he grew older, he realized that this problem was more common than he thought. The struggle was real, everywhere. Together with an IT background, he decided […]

  Exploring the Best Chinese Dictionaries: Characters, Words, and Meanings

  Introduction: The Chinese language, with its rich history and intricate characters, has captivated learners and language enthusiasts worldwide. When it comes to studying Chinese, having a reliable and comprehensive dictionary is essential. In this blog post, we will explore and compare some of the best Chinese dictionaries available, focusing on their coverage of Chinese words, […]