STREAM Education กับการเรียนภาษาจีนผ่านแอปสำหรับเด็ก

  ในปัจจุบันนี้ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการได้แล้วนั้น ก็ยังสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันสำหรับเด็กเพื่อเป็นตัวช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างดี หรือจะเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการเรียนในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า STREAM Education ที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมสามารถนำไปปฏิบัติและใช้ได้จริงในอนาคต

  app ฝึกภาษาจีนเด็ก Android & IOS

  ซึ่งการศึกษาแบบ STREAM Education นั้นเป็นการเรียนแนวใหม่เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง โดยเน้นการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ และยังรวมไปถึงการอ่านและการเขียนอีกด้วย ซึ่งทักษะทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Generation Alpha

  Generation Alpha คืออะไร?

  Generation Alpha คือ เด็กที่เกิดหลังยุค Gen Z หรือเกิดตั้งแต่ปี 2010 ไปจนถึง 2024 ซึ่งเด็กในยุคนี้จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และมีความสามารถในการค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่อยากรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม รวมไปถึงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

  STREAM Education กับเด็กยุค Gen Alpha

  การเรียนรู้ผ่าน STREAM Education เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ ไปจนถึงด้านการอ่านและการเขียน โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงพร้อมกับการทำความเข้าใช้เชิงทฤษฎีเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา หาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อม ๆ กัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและเปิดมุมมองในการเรียนได้อย่างดี ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด และช่วงเวลาใดก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์มากที่สุด

  ทุกวันนี้ในโลกออนไลน์นั้นมีแอปสอนภาษาจีนเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับวัยทำงาน ซึ่งเราสามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวัย 3 – 8 ขวบ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกแอปสอนภาษาจีนพื้นฐานให้กับลูก ที่มาพร้อมกับกิจกรรมสุดสนุกและการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงได้ฝึกการอ่าน การพูด และการฟัง อย่างเต็มที่

  กาแลคซี่ คิดส์เป็นแอปภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาลเพื่อช่วยในการฝึกการฟัง การออกเสียง และเน้นในด้านของความสนุกผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์และการออกเสียงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วยังเป็น App สอนและฝึกภาษาจีนบนระบบ iOS และ Android สำหรับเด็ก ที่สามารถดาวน์โหลดและเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ตลอดเวลา ซึ่ง App ฝึกพูดภาษาจีนลูก กาแลคซี่ คิดส์นั้น มาพร้อมกับบทเรียนทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน ซึ่งแต่ละระดับจะมีบทเรียนและกิจกรรมสนุก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะภาษาจีนทั้งในด้านการฟัง การพูด และการอ่านได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กาแลคซี่ คิดส์ ยังเป็นการเรียนรู้ในระบบ e-Learning ที่ช่วยฝึกเด็กพูดภาษาจีนผ่านแอปคู่กันไปกับความสนุกสนาน

  สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ iOS และ ระบบ Android

  Related Posts

  子供のための会話のきっかけフレーズ集:完全版

    2020年、世界は今までにないほど近くなり、子供たちにとっても英語の重要性はぐんと増しました。英語に精通していればいるほど、将来、子供たちは多くの機会に恵まれるでしょう。今、多くのご両親が頭を悩ませていることは、幼い子供たちが英語が話せるようになるために、どんな学習がベストなのか、ということだと思います。 答えはとってもシンプルです。 英語を話せるようになるためのベストの勉強法は、、、英語を話すこと! 簡単なように思われるでしょう? 家庭教師を雇うもよし、インターナショナルスクールに通わせるのもよし、モバイルアプリを使ってもいいでしょう。どんな方法にしろ、秘訣は練習をすること。 しかし、学校での学習にはやはり限界があります。小さい子供たちにとって、最適の英語学習環境は、リラックスできる場所で楽しく学ぶこと。それに、子供たちの興味のある話題は教科書に出てくるようなものとは違いますからね。 では、子供たちとどんなことを話せばいいのでしょうか? 私たちESL専門家チームが、3−7歳(幼稚園年少から小学1年まで)の子供たち向け、会話のきっかけフレーズ集:完全版をお届けします。 家庭で使えるトピックを使って、子供たちの英語力アップをサポートしてあげましょう! 会話の練習をしながら、親子で楽しい時間を過ごせちゃう、一石二鳥です。さらに、役立つボーナスをおつけします。フレーズの横にある “Play” ボタンを押すと、英語の発音が聞けます! 1. 自分に関する質問 誰でも自分のことを話すのは好きですよね。子供たちだってそうです。 下記の質問をすると、どんな子供でもきっと話をしてくれますよ。 小さい子供たちの場合、身振り手振りしながら、質問してあげてください。 What is your name? คุณชื่ออะไร? How old are you? อายุเท่าไหร่? When is your birthday? เกิดวันที่เท่าไหร่? Do you like birthday parties? ชอบงานวันเกิดไหม? Do you like birthday cake? ชอบกินเค้กวันเกิดไหม? Do you like getting gifts on your birthday? ชอบที่ได้รับของขวัญในวันเกิดไหม? Do […]
  เว็บสอนภาษาจีนเด็ก-cover

  3 เทคนิคในการเลือกเว็บสอนภาษาจีนเด็กให้เหมาะกับลูก

  ในยุคปัจจุบันที่โลกดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจำวัน สื่อต่างๆ ในมือของลูกน้อยต่างก็มาจากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และเว็บสอนภาษาจีนเด็กควรให้ลูกได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติ
  5 Important Differences Between Mandarin and English

  5 Important Differences Between Mandarin and English

  Learning Mandarin can seem like a daunting task because it is so different from English. Even though there are some big differences, understanding these differences are what will make learning Mandarin a lot easier. Here are 5 differences between Mandarin and English to help you learn and understand Mandarin! 1) Tone Mandarin is a tonal […]