เคล็ดลับสอนเด็กนานาชาติให้พูดอังกฤษคล่อง

  Johanna Moors, M. Ed คุณครูที่ปรึกษาของกาแลคซี่ คิดส์ ผู้มีประสบการณ์สอนเด็กสองภาษามากกว่า 10 ปี เผยเคล็ดลับในการสอนเด็กสองภาษา โดยเฉพาะในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้ผู้ปกครองนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  โดยปกติแล้วชาวเอเชียนั้นเป็นคนที่ขี้อายกว่าคนยุโรปหรืออเมริกัน ดังนั้นการที่เด็ก ๆ จะพูดในที่สาธารณะต่อหน้าคนจำนวนมาก หรือพูดคุยกับผู้อื่นก็อาจจะทำได้ยากกว่า แต่สามารถพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นได้ โดยฝึกฝนให้พวกเขาได้พูดบ่อย ๆ จากการฝึกฟังภาษาจีน หรือการทำกิจกรรมที่จะทำให้เขามีความคุ้นเคยกับภาษาจีนมากขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้โดยการให้เขาฟังเพลงเด็กหรือเพลงกล่อมนอน จากวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือการฟังนิทานก่อนนอนเป็นภาษาจีน ซึ่งเราก็สามารถเล่านิทานให้เขาฟังได้เช่นกัน แต่ถ้าคุณไม่สะดวกในการเล่านิทาน โดยเฉพาะนิทานภาษาจีน หรือเหนื่อยเกินกว่าที่จะเล่า เราขอแนะนำหนึ่งในฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน กาแลคซี่ คิดส์ ซึ่งเป็นนิทานแอนิเมชันที่เราสามารถอ่านไปพร้อม ๆ กับลูกได้ มีเสียงที่น่ารัก ๆ เล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟังเป็นภาษาจีน ซึ่งนับเป็นตัวช่วยที่ทำให้เด็ก ๆ สนุกไปกับการฟังนิทานภาษาจีน และได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาจีน ช่วยให้พวกเขาพัฒนาสกิลในการฟัง และด้วยการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน กาแลคซี่ คิดส์ เด็ก ๆ ก็จะสามารถพัฒนาการพูด และทำให้การพูดในที่สาธารณะหรือการพูดกับผู้อื่นเป็นภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการที่เราต้องปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะผิดบ้าง เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ได้พูด กล้าที่จะพูด หรือใช้ภาษาจีน แล้วความผิดพลาดในการพูดนั้นก็จะดีขึ้นเอง 

  Related Posts

  英語のなぞなぞ 子供向けはまずは単語の描写から

  英語のなぞなぞ 子供向けはまずは単語の描写から “うちの子は飽き性のようで、毎日英語アプリを使って勉強させていますが、ぜんぜん英単語が覚えられていない状態です。みなさんはどうされていますか?” 等のお問い合わせをいただきます。 幼児・子供の英語学習において、なぞなぞはよく使われます。ゲーム感覚のように飽きさせず、且つ学習内容に興味を持たせることができるためです。 さらには、物事を描写、説明する力、考える力を高めることができるので、とても有効な手段の一つです。 今回は英語のなぞなぞの種類や効果的な活用方法をお伝えします。 英語のなぞなぞには子供向けと大人向けがある 英語のなぞなぞは子供の学習レベルに合わせたものと、言葉遊びを使った大人向けに分類されます。 英語の言葉遊びというのは、日本語のなぞなぞでも見かけるダジャレです。 つまり、同音異義語(ate,eight / band,banned)や同綴意義語(bank=銀行、土手 / ring=指輪、呼び出す)、綴りの一部が同じ(here,there / fish, selfish / ant, elephant / pet, carpet)などが利用されます。それらは英語のボキャブラリーがある程度必要なので、英語学習には向いていないかもしれませんね。 具体的に子供向けの英語なぞなぞはどんなのがいいの? 具体例として下の5つを挙げてみました。 馴染みのある単語がどのように説明されているかを、子供に理解させることが効果的な活用方法です。 まだ習っていない単語の場合は知っている単語を使いつつ、わかりやすく表現することで、記憶力を刺激し、ボキャブラリーはより広がるでしょう。 Q.You put a letter into this paper bag when you have to send it. What is it? A.Envelope  Q.手紙を入れる紙の入れ物は何? A.封筒 Q.I carry my baby in a pocket […]

  아이의 영어 실력 향상을 위한 베드타임 스토리 모음

      베드타임 스토리는 어린아이들 뿐만 아니라 큰 아이들에게도 유익하죠. 전세계의 부모님들은 전통적으로 아이가 잠들기 전에 베드타임스토리를 사용해오곤 했습니다. 하지만 혹시 이 이야기들이 아이들에게 여러가지 좋은 영향을 끼치고 있다는 것을 알고 계셨나요? 베드타임 스토리는 아이의 말하기 능력을 향상시킵니다. 그리고 영어로 된 베드타임스토리는 아이들의 어휘 실력을 확장시킼고, 말하기와 듣기 실력을 향상시키기에 완벽하답니다. 연구에 따르면, 부모님들이 아이에게 […]
  AI Chat Buddy

  사회적 거리두기 시기에 우리 아이는 어떻게 영어

  사회적 거리두기는 코로나 바이러스의 확산을 막는 최선의 방법이죠. 하지만 이로인해 수 많은 사람들의 일상 생활이 무너지고 있습니다.그 중에서도 교육 분야는 코로나 바이러스로 인해 최악의 피해를 입었다해도 과언이 아니죠.